Rekonstrukcija vodnih objekata JP „ViK“d.o.o. Zenica – Implementacija projekta „Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda Bosna i Hercegovina II – komponenta Zenica“

U okviru  projekta  „Vodosnabdijevanje i odvodnja  otpadnih voda Bosna  i Hercegovina II“ čiji je  cilj unapređenje sistema vodosnabdijevanja kroz rekonstrukciju i zamjenu dotrajalih cjevovoda, rekonstrukciju vodnih objekata i jačanja  kapaciteta JP „ViK“ d.o.o. Zenica potpisan je  ugovorni sporazum za radove na rekonstrukciji vodozahvata, rezervoara, pumpnih stanica i izgradnju revizionih okana. Radovi ugovorene  vrijednosti  780.632,11 EUR, bez PDV-a, će  trajati 9 mjeseci, a  finansiraju se  iz kreditnih sredstava KfW razvojne banke i grant sredstava Švicarskog sekretarijata za ekonomske odnose – SECO.

Projekat podrazumjeva  sanaciju postojećih vodnih objekata javne  vodovodne  mreže  u  skladu sa savremenim standardima kao  i stvaranje uslova za izvođenje  radova  na  izgradnji telemetrijskog sistema nadzora cjelokupne  mreže  vodosnabdijevanja Zenice. Izvođač radova  je kompanija  Hering d.d. Široki Brijeg a odabrana je u skladu sa KfW procedurama za nabavku.

Implementacija  cjelokupnog projekta se finansira  kreditnim i grant  sredstvima KfW i SECO u iznosu  od 21,5 miliona KM. Krajnji rezultat  će  biti moderan i pouzdan sistem koji će  osigurati stabilno vodosnabdijevanja  i odvodnju.

Kategorije