ODLUKE


Odluka o poništenju postupka za nabavku jalovine za investicione projekte 2019-2020 13.06.2019.godine
14. Juni 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku PC računara
12. Juni 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku univerzalnih fleksibilnih spojnica za reparaciju sjevovoda 11.06.2019. godine (2)
12. Juni 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačau postupku nabavke vuklanizerskih usluga 10.06.2019
11. Juni 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke baterija sa punjačem za akumulatorsku bušilicu-odvijač marke BOSCH
6. Juni 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke predizolovanih cijevi i lukova za investiciju rekonstrukcije vodovodne linije u Crkvicama
3. Juni 2019.


Odluka o poništenju postupka za nabavku - najam građevinskih mašina sa rukovaocem na lokalitetu grada Zenica po radnom satu prema potrebama naručioca
30. Maj 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga hostinga
28. Maj 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ličnih i zaštitnih sredstava - LOT 1
24. Maj 2019.


Odluka o izboru najvpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga mobilnog interneta
22. Maj 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ličnih i zaštitnih sredstava LOT 3
22. Maj 2019.


Odluka o poništenju postupka nabavke ličnih i zaštitnih sredstava-radna obuća (LOT2)
16. Maj 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga osiguranja od autoodgovornosti za nova vozila
13. Maj 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ulja i maziva
9. Maj 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke asfalterskih radova - LOT 2
8. Maj 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke asfalterskih radova - LOT 1
8. Maj 2019.


Odluka o ponistenju o izboru ponudjača za nabavku predizoliranog celicnog materijala, 06.05.2019
8. Maj 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - bušenje geotehničkih bušotina misija G1, 29.04.2019.
6. Maj 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijska ispitivanja uzoraka dobijenih bušenjem misija G1, 29.04.2019.
6. Maj 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke goriva
30. April 2019.


Odluka o izboru najpvoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za kočnice Caterpillar 428C
30. April 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupkunabavke fazonskih komada za ljevano-željezne i plastične cijevi
26. April 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke natrij hipohlorita i aluminijum sulfata
26. April 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku predizoliranog čeličnog materijala
26. April 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga osiguranja imovine od požara i odgovornosti iz djelatnosti
25. April 2019.


odluka o poništenju postupka nabavke separisane jalovine za investicione projekte 2019-2020
24. April 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga periodičnog pregleda i ispitivanja protuprovalnih sistema i sistema video nadzora
22. April 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova na asfaltiranju prekopa bez pripremljene podloge na području Poslovne zone Zenica I
16. April 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila sa priborom - LOT 3
12. April 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga zaštitara - čuvara u prostorijama blagajni preduzeća
12. April 2019.


Odluka o poništenju postupka nabavke- najam građevinskih mašina sa rukovaocem na lokalitetu grada Zenica po radnom satu prema potrebama naručioca
11. April 2019.


Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila sa priborom - LOT 4
5. April 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila sa priborom -LOT 1
27. Mart 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova sa priborom - LOT 7
27. Mart 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za vozila sa priborom -LOT 8
27. Mart 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za izradu vodovodnog priključka
15. Mart 2019.


Odluka o poništenju postupka nabavke ličnih i zaštitnih sredstava
15. Mart 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke reparaturnih spojnica za ljevano-željezne cijevi
8. Mart 2019.


Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču u postupku nabavke ličnih i zaštitnih sredstava
28. Februar 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge komunikacijskog rješenja
26. Februar 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke cijevi za pitku vodu od nodularnog liva (daktil)
21. Februar 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga interneta LOT 1
21. Februar 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga unutrašnjeg platnog prometa
21. Februar 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga interneta- LOT 2
18. Februar 2019.


Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga interneta- LOT 3
18. Februar 2019.


Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga mobilnog interneta
15. Februar 2019.


Odluka o poništenju postupka nabavke materijala za izradu vodovodnog priključka za OŠ Hasan Kikić Tetovo i lamele A1, A2, A3, B i C u ulici Zmaja od Bosne-vl.Bajra d.o.o.
15. Februar 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vijčane robe
14. Februar 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ličnih i zaštitnih sredstava
14. Februar 2019.


Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Usluge hostinga
11. Februar 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke spojnog materijala-dihtunga
8. Februar 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke čeličnih cijevi, predizolovanih cijevi i hamburških lukova
5. Februar 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga geodetskog elaborata Banlozi
14. Januar 2019.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke pumpe za neutralizaciju hlora
26. Decembar 2018.


ODLUKA - nabavka i isporuka jalovine na lokaciju gradilišta Poslovna zona Zenica I
19. Decembar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke vrućeg asfalta za sanaciju prekopa
14. Decembar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rokovnika i kalendara za 2019. godinu
14. Decembar 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku ličnih i zaštitnih sredstava
28. Novembar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga osiguranja od autoodgovornosti za vozila i radne mašine
21. Novembar 2018.


Odluka o poništenju postupka nabavke rokovnika i kalendara za 2019. godinu
21. Novembar 2018.


Rješenje o usvajanju Žalbe Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo
9. Novembar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovnom postupku nabavke cijevi za vodu (PEHD)
6. Novembar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga pregleda i revizije finansijskih izvještaja za 2018.godinu
2. Novembar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke osiguranja od autoodgovornosti za vozila i radne mašine
1. Novembar 2018.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku ličnih i zaštitnih sredstava
1. Novembar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_u postupku nabavke usluge tehničkog pregleda vozila i radnih mašina
23. Oktobar 2018.


ODLUKA - izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uglja kocke za grijnu sezonu 2018-2019
15. Oktobar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kanalizacionih cijevi
9. Oktobar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke tehničkih plinova
5. Oktobar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za radne mašine
3. Oktobar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora za nabavku izrade Glavnog projekta feklane kanalizacije Brist-Banlozi
2. Oktobar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku špediterskih usluga
2. Oktobar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga preventivne sistematske deratizacije
18. Septembar 2018.


Rješenje o usvajanju žalbe ponuđača TEHNOMAX d.o.o. Zenica i stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rač
17. Septembar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge revizije projekata pumpnih stanica Hamida, Gnjusi, Crkvice i Prvomajska, rezerv
17. Septembar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke računara i računarske opreme
17. Septembar 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku kanalizacionih cijevi (PEHD PP i PVC)- 03.09.2018
4. Septembar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računara i računarske opreme- 03.09.2018
4. Septembar 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku rezervnih dijelova za radne mašine od 28.08.2018. godine
28. August 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku tehničkih plinova od 28.08.2018.godine
28. August 2018.


ODLUKA - poništenje postupka za nabavku ogrjevnog bukovog drveta
16. August 2018.


Odluka o obustavljanju postupka za izradu Glavnog projekta fekalne kanalizacije Brist-Banlozi
3. August 2018.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku cijevi za vodu (PEHD)
3. August 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga kalibracije elektromagnetnih mjerača protoka
2. August 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke poklopaca sa ramom (daktilni)
2. August 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke hlora, natrij hipohlorita, aluminijum sulfata i baždarenje hlornih boca
2. August 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu Glavnog projekta fekalne kanalizacije Banlozi-Brist
27. Juli 2018.


Odluka o poništenju postupka javne nabavke cijevi za vodu (PEHD)
26. Juli 2018.


Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača reznih, brusnih i univerzalnih plata za električne, akumulatorske i motorne uređaje
24. Juli 2018.


Odluka o izboru najboljeg ponuđača u postupku nabavke cijevi za pitku vodu (daktil)- rekonstrukcija vodvodne linije u ulicama Štrosmajerova i Zukići
20. Juli 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke alata sa priborom
20. Juli 2018.


ODLUKA - nabavka korugiranih cijevi
16. Juli 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku kanalizacionih cijevi PEHD-PP i PVC
9. Juli 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke pocinčanih fitinga i kuglastih ventila
9. Juli 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke betonskih segmenata za vodomjerna okna
2. Juli 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku hlora, natrij hipohlorita, aluminijum sulfata i baždarenje hlornih boca
2. Juli 2018.


Odluka o otkazivanju postupka za nabavku cijevi za vodu (PEHD)
2. Juli 2018.


Odluka o obustavljanju postupka za nabavku štampanih obrazaca na papiru 28.06.18.g
28. Juni 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku ogrjevnog bukovog drveta u trupcima 27.06.18.g.
27. Juni 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku fitinga od polipropilena 20.06.18.g
22. Juni 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku štampanih obrazaca na papiru 18.06.18.g.
21. Juni 2018.


Odluka o otkazivanju postupka za nabavku usluga izrade Glavnog projekta fekalne kanalizacije Brist-Banlozi 20.06.18.g
21. Juni 2018.


ODLUKA - Usluge iskopa rova
20. Juni 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za hlornu opremu proizvođača Controlmatik ABW
6. Juni 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke guma za radne mašine, teretna i putnička vozila
6. Juni 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke građevinskog materijala
6. Juni 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke betona
1. Juni 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za pumpe proizvođača Elko-Elektrokovina
1. Juni 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dolomitnih agregata
1. Juni 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke materijala za higijenu i napitaka
29. Maj 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kolektivnog osiguranja radnika
29. Maj 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku ogrjevnog bukovog drveta u trupcima
29. Maj 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke HACH reagenasa za HACH uređaje koji se nalaze u laboratoriji JP ViK d.o.o. Zenica
28. Maj 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke seta za održavanje Lexmark štampača
23. Maj 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku za nabavku hemikalija, hranjivih podloga i laboratorijskog posuđa za mikrobiološke i fizičko-hemijske analize
23. Maj 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke betonskih cijevi
23. Maj 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga preventivne sistematske deratizacije
23. Maj 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga održavanja klima uređaja
21. Maj 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke hidranata
21. Maj 2018.


Odluka o poništenju postupka nabavke betonskih segmenata za vodomjerna okna
21. Maj 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku štampanih obrazaca na papiru
18. Maj 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke materijala za kućne priključke
18. Maj 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke prilagodljivih jednostrukih spojnica za sanaciju spojeva na LŽ cijevima
18. Maj 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga monitoringa otpadnih voda
18. Maj 2018.


Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača u pustupku nabavke usluga pregleda i revizije finansijskih izvještaja za 2017. godinu
11. Maj 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke zasuna
10. Maj 2018.


Odluka o poništenju postupka javne nabavke kanalizacionih cijevi
10. Maj 2018.


Odluka o poništenju postupka nabavke pocinčanih fitinga i kuglastih ventila
7. Maj 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- dijelovi za vodomjere proizvođača IKOM
27. April 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge ispitivanja i mjerenja komfora radne sredine
24. April 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge periodičnog pregleda i ispitivanja protuprovalnih sistema i sistema videonadzora
24. April 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka kancelarijskog materijala
24. April 2018.


Odluka o poništenju postupka na nabavku usluga kalibracije 4 etalonske posude i 6 elektromagnetnih mjerača protoka
17. April 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_u postupku nabavke usluge obuke radnika JP ViK d.o.o. Zenica iz sanitarno-higijenskog minimuma
17. April 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku seta za održavanje Lexmark štampača W850H22G, 12.04.18.g.
16. April 2018.


Odluka_o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku visokotlačnih crijeva
5. April 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke dijelova za vodomjere proizvođača SPX, SENSUS,INVENSYS
29. Mart 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku dijelova za vodomjere proizvođača IKOM 20.03.2018.
20. Mart 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku fazonskih komada za lijevano-željezne i plastične cijevi - 08.02.2018.
8. Februar 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku vodovodnih armatura od 07.02.18.g.
8. Februar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reparaturnih spojnica za ljevano-željezne cijevi od 18.01.2018. godine
19. Januar 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku prilagodljive jednostruke spojnice za saniranje spojeva na naglavku LŽ cijevi od 17.01.2018. godine
19. Januar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova sa priborom, 12.01.18.g.
15. Januar 2018.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na asfaltiranju prekopa sa i bez pripr. podloge na području Zenice 08.01.18.g
9. Januar 2018.


Odluka o poništenju postupka za nabavku čelika za arm. bet. konstrukcije 28.12.17.g.
3. Januar 2018.


Odluka - Nabavka rokovnika i kalendara
26. Decembar 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku vodovodnih armatura od 20.12.2017.g.
21. Decembar 2017.


Odluka , limarski krovopokrivački radovi
19. Decembar 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dijelova za redovno održavanje hidrauličnog sistema mHe Čajdraš, 11.12.17.g.
13. Decembar 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vodovodnih armatura, 06.12.17.g.
12. Decembar 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku fazonskih komada za ljevano-željezne i plastične cijevi 07.12.17.g.
11. Decembar 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elekromaterijala 4.12.17.g.
4. Decembar 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zdravstvenih usluga 27.11.17.g.
29. Novembar 2017.


Odluka o poništenju postupka za izvođenje radova na asfaltiranju prekopa na području grada Zenice 24.11.17.g.
28. Novembar 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge baždarenja tahografa 23.11.17.g.
27. Novembar 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku čelika za armiranobetonske konstrukcije i čeličnih valjanih profila od 23.11.17.g.
24. Novembar 2017.


Odluka za nabavku dijelova za redovno održavanje pumpi proizvođača ELKO-Elektrokovina, 23.11.17.g.
23. Novembar 2017.


Odluka za nabavku usluga preventivne sistematske deratizacije -jesenja faza 2017.g. od 17.11.17.g.
17. Novembar 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku rezervnih dijelova vozila sa priborom od 07.11.2017. godine
10. Novembar 2017.


Odluka za nabavku čeličnih cijevi, predizolovanih cijevi i hamburških lukova od 07.11.17.g.
10. Novembar 2017.


Odluka za nabavku spojnog materijala (vijaka i dihtunga) od 07.11.17.g.
9. Novembar 2017.


Odluka za nabavku i isporuku guma za zimsku sezonu od 31.10.17.g.
6. Novembar 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga transporta novca, dojavnog centra i mobilne intervencije od 23.10.17.g.
26. Oktobar 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pakunga za pumpe na motorni pogon Honda od 23.10.17.g.-
26. Oktobar 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku daktilnih poklopaca , neventiliranih 08.09.17.g.
12. Septembar 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku ogrjevnog drveta-14.08.2017.
15. August 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku dijelova za hlornu opremu proizvođača Controlmatik ABW- 14.08.2017.
15. August 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pregled sredstava rada i opreme-izdavanje upotrebnih dozvola 14.08.2017.
15. August 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vulkanizerskih usluga 03.08.2017.god
3. August 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka cijevi za vodu (PEHD) od 26.07.2017. godine
26. Juli 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hlora,natrij hipohlorida, aluminij sulfata i baždarenje hlornih boca, 14.07.17.g.
14. Juli 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku čelika za armirano betonske konstrukcije (građevinsko željezo) i čeličnih valjanih profila
11. Juli 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga servisiranja kopir aparat Canon IR2520 05.07.17.G.
7. Juli 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku polipropilenskih fitinga 05.07.17.g.
7. Juli 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za higijenu i napitaka, 03.07.17.g.
4. Juli 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za najam građevinskih mašina i opreme sa rukovaocem, 03.07.17.g.
4. Juli 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 03.07.2017. godine
4. Juli 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku vodovodnih armatura od 03.07.2017
4. Juli 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku spojnog materijala(vijaka i dihtunga), 30.06.17.g.
3. Juli 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku vulkanizerskih usluga, 28.06.17.g.
30. Juni 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku rezervnih djelova vozila sa priborom 29.06.17.g.
30. Juni 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku alata sa priborom, 28.06.17.g.
30. Juni 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku betona 09.06.17.g.
12. Juni 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku izrade i montaže kancelarijskog namještaja 05.06.17.g.
8. Juni 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku raparatornih spojnica za ljevano željezne cijevi 02.06.2017.
6. Juni 2017.


Odluka o izboru najpovoljijeg ponuđača za nabavku betonskih cijevi od 08.05.17.g.
10. Maj 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dolomitnih agregata od 08.05.17.g.
10. Maj 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala od 08.05.17.g.
10. Maj 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku računara,hardware-a i računarske opreme 24.4.17.g.
28. April 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dijelova za INSA vodomjere 24.04.17.g.
28. April 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku betonskih segmenata za vodomjerna okamna 24.4.17.g.
28. April 2017.


Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku građevinskog materijala 26.04.17.g.
27. April 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku štampanih obrazaca na papiru 17.04.17.g
20. April 2017.


Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača Za Usluge Monitoringa Otpadnih Voda 17.04.17 G.
20. April 2017.


Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača Za Nabavku Usluga Platnog Prometa 17.04.17 G.
20. April 2017.


Izmjena i dopuna odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka goriva - 07.04.2017.
10. April 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka goriva - 04.04.2017.
10. April 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku daktilnih poklopaca sa ramom - 07.04.2017.g
7. April 2017.


Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača Za Nabavku Hemikalija I Hranjivih Podloga-31.03.2017.
4. April 2017.


Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača Za Nabvaku Građevinskog Materijala 03.04.2017.
4. April 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku dijelova za INSA vodomjere 31.03.2017.
3. April 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku analizatora hlora - 31.03.2017.
31. Mart 2017.


Odluka o poništenju Odluke broj101-390317 HH i izboru najpovoljnijeg ponuđača 20.03.17.g.
20. Mart 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kanalizacionih cijevi 15.03.17.g
20. Mart 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugostiteljske usluge povodom proslave Dana preduzeća, 22.03.2017.
16. Mart 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sitnozrnog materijala za izvođenje radova u Topčić polju 14.03.17.g.
15. Mart 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku HACH reagenasa za HACH uređaja 14.03.17.g.
15. Mart 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudata za nabavku usluga Uskladivanje Elaborata o zaštiti izvorišta Babina rijeka, 13.03.2017.
14. Mart 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku elektromaterijala 10.03.2017.
14. Mart 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku ličnih i zaštitinih sredstava
10. Mart 2017.


Odluka o poništenju postupka nabavke kanalizacionog materijala za izvođenje radova Topčić Polje
10. Mart 2017.


Odluka o poništenju postupka za nabavku hemikalija, hranjivih podloga i laboratorijskog posuđa 08.03.2017.
9. Mart 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pocinčanih fitinga i kuglastih ventila 07.03.2017.
8. Mart 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dva laptopa i jednog desktop računara
6. Mart 2017.


Odluka i izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku dva komada Gumenih gusjenica, 17.02.2017.
23. Februar 2017.


Odluka i izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Ulja i Maziva, 21.02.2017
23. Februar 2017.


Odluka i izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga Atestiranja 08.02.17
14. Februar 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća Osiguranje od autoodgovornsoti za 2017 i 2018
9. Februar 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku komunikacijskog rješenja od 06.02.2017.
7. Februar 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka kuglastih ventila i ventila za redukciju pritiska
19. Januar 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka pocinčanih i mesinganih fitinga
19. Januar 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavku i montažu opreme za tehničku zaštitu - Video Nadzor
13. Januar 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga transporta novca
13. Januar 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Revizija finansijskih izvještaja za 2016. i 2017. od 09.01.17
13. Januar 2017.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu preventivne sistematske deratizacije jesenja faza 2016 ,9.11.16 G
9. Novembar 2016.


Odluka za nabavku guma 01.11.2016.
2. Novembar 2016.


Odluka Za nabavku fazonskih komada za ljevano-željezne i plastične cijevi 31.10.2016.
2. Novembar 2016.


Odluka za nabavku Dijelova za pumpe proizvođača Elektrokovina od 31.10.2016.
31. Oktobar 2016.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za tehnički pregled vozila i radnih Mašina 19.10.2016
21. Oktobar 2016.


Odluka USLUGA za mjerenje protoka i analize fekalne vode - 08.09.2016
12. Oktobar 2016.


Odluka, Nabavka Dijelova Za Vodomjere, 10.10.2016.
10. Oktobar 2016.


Odluka Cijevi Za Kanalizaciju (PEHD I PVC) Od 4.10.2016
5. Oktobar 2016.


ODLUKU o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 101-13537116 HH od 05.09.2016, i izaključivanju Okvinog sporazuma za nabavku pocinčanih cijevi i fitinga, mesinganih fitinga
4. Oktobar 2016.


Odluka O Poništenju Postupka Za Nabavku Fazonskih Komada 30.09.16 G
30. Septembar 2016.


Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača Za Izvođenje Radova Za Fontanu Na Lokaciji RK Bosna Od 21.09.2016.
21. Septembar 2016.


Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuđača - Asfaltiranje Prekopa Na Području Grada, 20.09.2016.
20. Septembar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-spojnog-materijalavijaka-i-dihtunga-15.09.16 G
15. Septembar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-cijevi-za-vodu-PEHD-15.09.16 G.
15. Septembar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-pocinčanih-cijevi-i-fitinga-mesinganih-fitinga-05.09.16 G.
9. Septembar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-vodovodnih-armatura-08.09.16 G.
8. Septembar 2016.


Odluka-o-poništenju-postupka-za-nabavku-usluga-pregleda-revizije-finansijskih-izvještaja-za-2016-i-2017 G -07.09.16 G-HATA-SKYPE
7. Septembar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-čeličnih-cijevi-i-hamburških-lukova-07.09.16 G.
7. Septembar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-zdravstvenih-usluga-Aneks-2 -dio-B ZJN-06.09.16 G
6. Septembar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-polipropilenskih-fitinga-05.09.16.
5. Septembar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-izradu-Glavnog-projekta-fekalne-kanalizacije-u-ulici-Lisačka-05.09.16 G.
5. Septembar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-nabavka-kuglastih-i-propusnih-ventila-05.09.16 G
5. Septembar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-projektor-04.09.2015.
4. Septembar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-fazonskih-komada-za-ljevano-željezne-i-plastične-cijevin-01.09.16 G.
1. Septembar 2016.


Odluka-o-poništenju-postupka-za-nabavku-cijevi-za-kanalizaciju-PEHD-i-PVC-30.08.16 G.
30. August 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-postupku-dodjele-ugovora-za-nabavku-usluga-atestiranja-tri-putnička-vozila-u-teretno-vozilo-30.08.2016.
30. August 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-usluga-ispitivanja-ventila-sigurnosti-18.08.16 G.
18. August 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-okvirnog-sporazuma-ispitivanja-ZDN-gromobranske-zaštite-i-Ex-izvedbe-12.08.2016.
12. August 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-okvirni-sporazum-ispitivanja-uređaja-za-dojavu-požara-12.08.2016.
12. August 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-postupku-dodjele-ugovora-za-nabavku-servera-09.08.2016.
9. August 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-postupku-dodjele-okvirnog-sporazuma-ispitivanja-vatrogasnih-aparata-09.08.2016
9. August 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-postupku-dodjele-okvirnog-sporazuma-nabavka-tehničkih-plinova-09.08.2016.
9. August 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-dijelova-za-vozilo-IVECO-M182
5. August 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-kancelarijskog-materijala-11.07.2016
11. Juli 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudjaca-direktni-sporazum-daktilne-cijevi-04.07.2016
4. Juli 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-postupku-za-nabavku-vodomjera-od-30.06.2016.
30. Juni 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-nabavku-čelika-za-armirano-betonske-konstrukcije-građevinsko-željezo-i-čeličnih-valjanih-profila-od-30.06.2016 -godine
30. Juni 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđačaza-nabavku-materijala-za-higijenu-i-napitaka-27.06.16 G.
27. Juni 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-sistematska-deratizacija-proljetna-faza-2016-godine-27.06.2016 G.
27. Juni 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-vulkanizerskih-usluga-17.06.16 G
17. Juni 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-rezervnih-dijelova-za-radne-mašine-17.06.16 G
17. Juni 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-servisiranje-kopir-aparata-Canon-IR-2520-13.06.16 G.
16. Juni 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-najam-građevinskih-mašina-sa-rukovaocem-13.06.16 G
13. Juni 2016.


Odluka-o-poništenju-postupka-za-nabavku-usluge-ispitivanja-i-kalibracije-6-elektromagnetnih-mjerača-protoka-proizvođača-Endress-Hauser-10.06.16 G
10. Juni 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-alata-sa-priborom-10.06.16 G.
10. Juni 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-usluge-ispitivanja-i-kalibracije-4-elalonske-posude-kace-koje-su-smještene-u-laboratoriji-JPViKd O O -Zenica-10.06.16 G.
10. Juni 2016.


Odluka-o-poništenju-postupka-za-nabavku-materijala-za-higijenu-i-napitaka-07.06.16 G
7. Juni 2016.


Odluka-o-poništenju-postupka-za-nabavku-čelika-za-armirano-betonske-konstrukcije-građevinsko-željezo-i-čeličnih-valjanih-profila-06.06.16 G
6. Juni 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-hlora-natrij-hipohlorita-aluminijum-sulfata-i-baždarenje-hlornih-boca-03.06.16 G.
3. Juni 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-betona-23.05.2016.
26. Maj 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-građevinskog-materijala-20.05.16 G
20. Maj 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-pumpe-za-neutralizaciju-hlora-16.05.16 G-ponuđača
16. Maj 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-dolomitnih-agregata-16.05.16 G
16. Maj 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-štampanih-obrazaca-na-papiru-13.05.16.
13. Maj 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-dijelova-za-vodomjere-od-06.05.2016.1
6. Maj 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-dijelova-za-vodomjere-od-06.05.2016.
6. Maj 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-rezervnih-dijelova-vozila-sa-priborom-05.05.16 G.
5. Maj 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-izvođenje-radova-na-rekonstrukciji-i-adaptaciji-dijela-građevinskog-objekta-Restoran-22.04.16 G
22. April 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđačaza-nabavku-betonskih-cijevi-08.04.16 G.
8. April 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-goriva-31.03.16 G
31. Mart 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-betonskih-segmenata-za-vodomjerna-okna-31.03.2016
31. Mart 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-postupku-dodjele-ugovora-za-izvođenje-asfalterskih-radova-na-području-grada-Zenice-31.03.2016
31. Mart 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudada-za-nabavku-ugostiieljskih-usluga
16. Mart 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-trofaznog-agregata-drugorangirani-04.03.16 G
4. Mart 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-monofaznog-agregata-29.02.16.
29. Februar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-trofaznog-agregata-24.02.2016.
24. Februar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-jednostrukih-prilagodljivih-spojnica-za-saniranje-spojeva-19.02.2016.
19. Februar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljniheg-ponuđača-za-nabavku-hemikalija . Za-mikrobiološke-i-fiziko-hemijske-analize-18.02.2016 -godine
19. Februar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-rezervnih-dijelova-za-SPX-SENSUS-INVESYS-vodomjere-04.02.2016.
18. Februar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-finansijskih-usluga-18.02.2016.
18. Februar 2016.


Odluka-o-stavljanju-van-snage-odluke-broj-101-229016-MS-i-poništenju-postupka-nabavke-goriva-od-16.02.2016 -godine
16. Februar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavka-HACH-reagenasa-16.02.2016.
16. Februar 2016.


Odluka-o-stavljanju-van-Odluke-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-i-zaključivanju-ugovora-za-nabavku-goriva-sa-drugorangiranim-ponuđačem-10.02.2016
10. Februar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-uložaka-dizne-za-ubrizgavanje-goriva-za-teretno-vozilo-IVECO-130-E-18-od-10.02.2016.
10. Februar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-vodomjera-od-09.02.2016 Godine
9. Februar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-opreme-za-prodaju-vode-putem-pre-paid-vodomjera-09.02.2016
9. Februar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-ulja-i-maziva-od-04.02.2016 -godine
4. Februar 2016.


Odluka-o-otkazivanju-i-poništenju-odluke-odluke-o-nabavci-elektronskih-komunaikacionih-usluga-mobilne-i-fiksne-telefonije-27.01.16 G
27. Januar 2016.


Odluka-o-izmjeni-Odluke-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-broj-101-89916HH-od-25.01.2016.
25. Januar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-elektromaterijal-13.01.2016
13. Januar 2016.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-Nabavka-motornih-pumpi-za-vodu-28.12.2015.
28. Decembar 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-Nabavka-agregata-28.12.2015.
28. Decembar 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-Nabavka-elektroalata-28.12.2015.
28. Decembar 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-postupku-nabavke-izvođenja-radova-na-rekonstrukcijiadaptaciji-i-toplifikaciji-dijela-građevinskog-objekta-Radionica-21.12.2015.
21. Decembar 2015.


Odluka-o-nabavci-REED-pulsera-RD-18.12.2015
18. Decembar 2015.


Odluka-o-obustavi-postupka-elektronske-komunikacione-usluge-mobilne-i-fiksne-telefonije-18.12.2015
18. Decembar 2015.


Odluka-o-poništenju-postupka-za-nabavku-opreme-za-prodaju-vode-putem-pre-paid-vodomjera-11.12.2015
11. Decembar 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-racunari-23.11.2015
23. Novembar 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-deratizacija-jesen-19.11.2015
19. Novembar 2015.


Odluka-o-obustavljanju-postupka-za-nabavku-goriva
16. Novembar 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudjaca-centrifugalna-pumpa
11. Novembar 2015.


Odluka-o-poništenju-analizator-hlora
9. Novembar 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-vibronabijac-16.10.2015.
16. Oktobar 2015.


Odluka-o-zaključivanju-okvirnog-sporazuma-tehnicki-pregled-vozila-02.10.2015
2. Oktobar 2015.


Odluka-o-zaključivanju-okvirnog-sporazuma-fitinzi-18.09.2015
18. Septembar 2015.


Odluka-o-zaključivanju-okvirnog-sporazuma-PEHD-cijevi-18.09.2015
18. Septembar 2015.


Odluka-o-zaključivanju-okvirnog-sporazuma-fazonski-komadi-18.09.2015
18. Septembar 2015.


Odluka-o-zaključivanju-okvirnog-sporazuma-armature-18.09.2015
18. Septembar 2015.


Odluka-o-prestanku-Okvirnog-sporazuma-kancelarijski-materijal-br -101-12.81215-BS-od-14.09.2015.
14. Septembar 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-TV-07.09.2015.
7. Septembar 2015.


Odluka-o-zaključivanju-okvirnog-sporazuma-tehnicki-plinovi-03.09.2015
3. Septembar 2015.


Odluka-o-zaključivanju-okvirnog-sporazuma-štampani-obrasci-01.09.2015
1. Septembar 2015.


Odluka-o-zaključivanju-okvirnog-sporazuma-kancelarijski-materijal-01.09.2015
1. Septembar 2015.


Odluka-o-poništenju-okvirnog-sporazuma-tehnički-pregled-vozila-31.08.2015
31. August 2015.


Odluka-o-poništenju-mrki-ugalj
4. August 2015.


Odluka-o-prestanku-Okvirnog-sporazuma-broj101-946415-BS-od-03.07.15 G.
3. Juli 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-goriva-25.01.2015
25. Januar 2015.


Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-fontana-04.12.2015
12. April 2012.