PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA


Obrazac praćenja relaizacije ugovora - okvirnog sporazuma za period od 22.08.16. - 31.03.19.
26. April 2019.


Realizacija ugovora - okvirnih sporazuma za period 22.08.2016.-31.12.2018.
7. Februar 2019.


Obrazca praćenja realizacije ugovora - okvirnog sporazuma za period od 22.08.2016. - 30.09.2018.
23. Oktobar 2018.


Obrazac praćenja realizacije ugovora-okvirnih sporazuma za period od 22.08.2016. - 30.06.2018
25. Juli 2018.


Q 01-18 - Obrazac praćenja realizacije ugovora - okvirnih sporazuma za period od 22.08.2016. - 31.03.2018.
25. April 2018.


Obrazac praćenja realizacije ugovora - okvirnih sporazuma, 22.08.2016.-31.12.2017.
7. Februar 2018.


Obrazac praćenja realizacije ugovora. - ok.sporazuma, 01.07.2016. - 30.09.2017.
30. Oktobar 2017.


Obrazac praćenja realizacije ugovora,okvirnog sporazuma 15.04.2016.-30.06.2017.
31. Juli 2017.


Q 01-17 Obrazac praćenja realizacije ugovora JP VIK Zenica za period 04.01.16-31.03.2017
28. April 2017.


04-16 Obrazac praćenja realizacije ugovora JP VIK Zenica za period 14.09.15-31.12.2016
6. Februar 2017.


03-16 Obrazac Praćenja Realizacije Ugovora JP VIK Zenica za period 14.09.15 - 30.09.2016
2. Novembar 2016.


Obrazac – praćenja realizacije ugovora za period 01.01.15-30.06.2016.
27. Juli 2016.


Obrazac – praćenja realizacije ugovora za period 01.01.15-31.03.2016.
17. Maj 2016.


Obrazac – praćenja realizacije ugovora za period 01.01.2015. – 31.12.2015.
21. Januar 2016.


Obrazac – praćenja realizacije ugovora za period 01.01.-30.09.2015.
8. Decembar 2015.