SERVISNA INFORMACIJA ZA 06.11.2018. GODINE

SERVISNA INFORMACIJA O VODOSNABDIJEVANJU I ODVODNJI U GRADU ZENICA
ZA DAN: 06.11.2018. godine

1. Vodosnabdijevanje i odvodnja u protekla 24 sata

Vodosnabdijevanje i odvodnja u protekla 24 sata odvijala se normalno i bez ograničenja. Pored redovnih poslova stručne  ekipe  JP ViK su  intervenisale  na  otklanjanju kvarova  u sljedećim ulicama:
  • Goraždanska
  • A.Hafizovića
  • Čifluk
  • M.Davidovića
kada su za kratko vrijeme  bez vode  ostali objekti  u ulicama:
  • Goraždanska, od broja  128 do kraja  ulice, radi zamjene  ventila
  • Ahmeta Hafizovića, od broja 1 do broja  30, Čifluk, cijela  ulica, M.Davidovića, od broja  45 do kraja  ulice, radi zamjene  ventila

2. Plan intervencija u toku današnjeg dana

U toku današnjeg dana očekuje se normalno snabdijevanje bez ograničenja, osim izuzetaka  i privremenog nestanka  vode  u ulicama:
  • Prve zeničke  brigade, broj 1, radi popravke kvara na  vodovodnoj  liniji
  • Travnička, od broja 2 do broja  10, radi zamjene  ventila  i vodomjera

3. Posebne napomene

 

Kategorije