SERVISNA INFORMACIJA ZA 08.11.2018. GODINE

SERVISNA INFORMACIJA O VODOSNABDIJEVANJU I ODVODNJI U GRADU ZENICA
ZA DAN: 08.11.2018. godine

1. Vodosnabdijevanje i odvodnja u protekla 24 sata

Vodosnabdijevanje i odvodnja u protekla 24 sata odvijala se normalno i bez ograničenja. Pored redovnih poslova stručne  ekipe  JP ViK su  intervenisale  na  otklanjanju kvarova  u sljedećim ulicama:
  • Mujagića sokak
kada su za kratko vrijeme  bez vode  ostali objekti  u ulicama:
  • Mujagića  sokak, cijela  ulica, radi isključenja starog priključka

2. Plan intervencija u toku današnjeg dana

U toku današnjeg dana očekuje se normalno snabdijevanje bez ograničenja, osim izuzetaka  i privremenog nestanka  vode  u ulicama:
  • Sarajevska, broj 73, Šerbin sokak, parni brojevi od 6 od kraja  ulice, neparni brojevi od 13 do kraja  ulice, radi popravke  kvara na  vodovodnoj  liniji
  • 9.maj, od broja 6 do broja 24, radi popravke kvara na  vodovodnoj  liniji i radova  na  rekonstrukciji kanalizacione  linije
  • Prve  zeničke  brigade, brojevi 15 i 15a, od 08:00 do 12:00 sati, radi zamjene  vodomjera

3. Posebne napomene

Kategorije